THÔNG TIN
TCVN 7570-2006
Cốt liệu cho bê tông và vữa-Yêu cầu kĩ thuật
Aggregates for concrete and mortar - Specifications

      TẢI VỀ

Have Fun !

Các bài viết liên quan: