THÔNG TIN
TCVN 5592-1991
Bê tông nặng-Yêu cầu bảo dưỡng ẩm tự nhiên
Heavy concrete – Requirements for natural moist curing

      TẢI VỀ

Have Fun !

Các bài viết liên quan: