THÔNG TIN
TCXD 25 1991. Đặt đường dẫn điện trong nhà ở và công trình công cộng – tiêu chuẩn thiết kế. 
Tiêu chuẩn này áp dụng để thiết kế đặt các đường dẫn điện cho nhà ở và công trình công cộng; với các dây dẫn bọc cách điện hoặc cáp điện có dòng điện xoay chiều và một chiều điện áp đến 1000V


      TẢI VỀ

Have Fun !

Các bài viết liên quan: